Οφέλη

H συμμετοχή στο «Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Θεσσαλονίκη» αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε κάθε μέλος που δραστηριοποιείται στην αγορά ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε κάθε μέλος του σωματείου παρέχονται τα εξής:

 • Κωδικός πρόσβασης στο website του Ενεργειακού Βήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 • Δυνατότητα ενημέρωσης και συμμετοχής σε Συνέδρια – Ημερίδες - Σεμινάρια
 • Νewsletter με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο της ενέργειας
 • Προβολή στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Βήματος για τις εταιρείες
 • Προβολή εταιρείας στον επαγγελματικό κατάλογο στο website του Ενεργειακού Βήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης

 

Τα οφέλη που απολαμβάνουν τα μέλη του Ενεργειακού Βήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης από την συμμετοχή τους είναι τα εξής:

 • Ανήκουν σε μια ομάδα που αποτελείται από επαγγελματίες του κλάδου με κοινό στόχο και όραμα
 • Η συνεργασία μεταξύ των μελών γίνεται με σκοπό την προώθηση και τη διάδοση των θεμάτων που αφορούν στις νέες εξελίξεις στον κλάδο της ενέργειας
 • Πρόσβαση σε στατιστικά, έρευνες και παρουσιάσεις
 • Πρόσβαση σε πλήρες αρχείο του Ενεργειακού Ρυθμιστικού, Κανονιστικού και Νομοθετικού πλαισίου.
 • Άμεση ενημέρωση για κάθε εξέλιξη που αφορά τον κλάδο
 • Πρόσβαση σε άρθρα και νέα για βέλτιστες πρακτικές
 • Κατάρτιση και συμπλήρωση των γνωστικών κενών μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων
 • Ανταλλαγή ιδεών και απόψεων
 • Δυνατότητα επαφής και γνωριμίας με επαγγελματίες του κλάδου
 • Networking σε ειδικά σχεδιασμένα events και συνέδρια
 • Διάλογος και συζήτηση στα groups του Σωματείου
 • Διοργάνωση Συνεδρίων με τη συμμετοχή εταιρειών και άλλων ενεργειακών φορέων
 • Προβολή στο website για τις εταιρείες